Partnerstva | com4t
O Nama » Partnerstva

COM-4T od svog osnivanja 2006. Godine predstavlja jednu od najznačajnih kompanija u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Potvrdu o tome predstavljaju partnerski odnosi sa vodećim svetskim proizvođačima mrežne komunikacione opreme i softvera:

Cisco Premier Partner, VMware Enterprise Partner, IBM Business partner, Lenovo Business partner, HP Silver partner, EMC Velocity partner, RSA Silver partner, HID Advantage partner, Imagicle Silver partner.

Partnerstva sa najvećim svetskim brendovima, kao i višegodišnje iskustvo, kompaniji omogućavaju sposobnost da ponudi najbolja ekonomsko-tehnološka rešenja svojim korisnicima.