Politika privatnosti | com4t

COM-4T čuva privatnost svih posetilaca svojih Internet sajtova (u daljem tekstu: Internet sajt) i štiti lične podatke posetilaca Internet sajta. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.

U skladu sa uspostavljenim sistemom upravljanje bezbednošću informacija i sertifikacijom prema ISO/IEC 27001:2013, u COM-4T je uspostavljen proces  upravljanja klasifikovanim podacima.

Davanje ličnih podataka je dobrovoljno. Vaši lični podaci će biti korišćeni strogo u saglasnosti sa zakonima o zaštiti podaka koji važe u Srbiji i u skladu sa internom Politikom rukovanja klasifikovanim informacijama.

E-mail adrese prijavljenih korisnika servisa na ovom Internet sajtu ne ustupaju se nikome (trećim licima) ni pod kojim uslovima. U slučaju da ste na neki način nezadovoljni servisima koji se realizuju putem vašeg emaila i želite da prekinete dalje korišćenje servisa, pošaljite vaš zahtev za prekid servisa na ovaj email info [at] com-4t.rs 

Kada pristupite našem sajtu, mi dobijamo opšte informacije koje se ne odnose na Vašu ličnost, npr. ime Internet provajdera (ili mreže kompanije, ime vašeg preduzeća), informacije o našem sajtu koje ste tražili, datum i vreme pristupa i operativni sistem i verziju pretraživača koje ste koristili. Ove informacije se sakupljaju i analiziraju anonimno. Koriste se samo u cilju poboljšanja atraktivnosti, sadržaja i funkcionalnosti našeg sajta. Dalje se ne obrađuju niti se prenose trećim licima.

Naš Internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim Internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.