Komercijalni sektor | com4t
Reference » Komercijalni sektor

DM DROGERIE MARKT - DOSTUPNA KOMUNIKACIJA SVUDA OKO NAS

DM DROGERIE MARKT spada u jedan od najvećih drogerijskih lanaca u Evropi. U Srbiji su prisutni od 2004, u preko 59 prodavnica, u 21 gradu širom Srbije. Rast poslovanja tokom godina, doveo je i do potrebe za centralnim magacinskim kompleksom od 3840 kvadratna metra. Korisnik je u vezi sa tim zahtevao mrežu koja treba da pruži pouzdan i raspoloživ servis prenosa podataka visokih performansi u izazovnom radio okruženju kao što je magacinski prostor.

Predloženo je rešenje lokalne računarske mreže izvedene u žičnoj (FastEthernet) i bežičnoj (Wireless LAN) tehnnologiji prema specifikacijama u standardima IEEE 802.3 I 802.11 zasnovano na Cisco tehnologijama. Pored L2, L3 svičeva i rutera, glavni deo predložene mreže čini 802.11 bežična mreža (Wireless LAN) koju čine kontroler bežične mreže (Wireless LAN controller) i bežične pristupne tačke (Wireless Access Points).

Detaljan prikaz izvedene studije slučaja pogledajte u PDF-u.