Zaštita i inspekcija toka saobraćaja | com4t
Resenja » Bezbednost » Zaštita i inspekcija toka saobraćaja

U savremenom poslovanju sajber napadi predstavljaju veliki rizik po celokupno poslovanje.

Sajber napadi su sve sofisticiraniji i zastupljeniji u svetu biznisa, a zlonamernost koju prouzrokuju mogu biti pogubni po poslovanje i sve poslovne segmente.

Firewall uređaji više ne predstavljaju samo uređaje za   kontrolisanje pristupa. Osim kontrole pristupa savremeni Next Generation Firewall uređaji sprečavaju upade na mrežu korišćenjem veštačke inteligencije koja je bazirana na otvorenim podacima o napadima prikupljenim iz celog sveta. Savremeni Firewall uređaji konstantno uče i inoviraju svoje baze znanja o aktuelnim napadima koji se dešavaju u sadašnjosti. Na taj način prevaziđen je izazov višestruke uloge uređaja kada je u pitanju celokupna bezbednost mreže.

Prevencija nije jedina funkcija ovakvih uređaja, oni nude i mogućnost da se raspolaže naprednom vidljivošću mreže sa ciljem brzog otkrivanja i zaustavljanja pretnji i nedozvoljenih radnji unutar mreže. Savremeni firewall uređaji dizajnirani su tako da međusobno dele znanje o pretnjama sa kojima su se suočili na mreži.

 

firewall_0.jpg

Sigurnost savremenih mreža je nezamisliva bez ovakvih uređaja. Značajna prednost savremenih firewall uređaja ogleda se u opremeljenosti specifičnim korisničkim interfejsom za grafički pristup što dodatno olakšava administraciju same mreže i pojednostavljuje održavanje.

U zavisnosti od veličine vaše kompanije COM-4T Vam nudi raznolika rešenja koja će se adekvatno uklopiti u vašu infrastrukturu i zaštiti je na najbolji mogući način.

Šta mi možemo da uradimo za Vas?

 

  • Procenu infrastrukture radi odabira najboljeg rešenja
  • Procenu rizika postojeće infrastukture
  • Integraciju i implementaciju savremenog Firewall uređaja
  • Konfiguraciju i setovanje savremenog Firewall uređaja
  • Održavanje i dodatno podešavanje postojećeg Firewall uređaja
  • Nadogradnja na postojeći uređaj (dodatni moduli, licence)

 

Benefiti koji Vaša kompanija može da ostvari implementiranjem savremenog Next Generation Firewall-a ogledaju se upravo u integritetu, dostupnosti i sigurnosti koju imaju podaci na Vašoj korporativnoj mreži. Nećete se suočiti sa neprijatnim situacijama poput pada sistema zbog sajber napada, a vaši podaci koji delite sa drugima biće čisti i sigurni.