Cisco ACI | com4t
Resenja » Data Centri » Cisco ACI

ACI (Application Centric Infrastrcure) predstavlja Ciscovo rešenje za SDN (Software Defined Network).. Cisco ACI funkcioniše tako što objedinjuje softverski i hardverski deo. ACI komponente čine svičevi i kontroleri (APIC, UCS-C serveri). Svičevi se baziraju na Cisco Nexus 9000 familiji.

Zašto ACI?

  • Ista platforma za upravljanje fizičkim i virtuelnim okruženjem
  • Praćenje rada mreže u realnom vremenu
  • Skalabilne perfomanse
  • Sigurnost

ACI omogućava da konfigurišete, upravljate sa više svičeva istovremeno i tako uštedite vreme koje bi potrošili na konfiguraciji svakog sviča pojedinačno. Koristi se u poznatoj Spine – Leaf arhitekturu.

spine_leaf_aci.jpg

Spine – Leaf arhitektura

 

Leaf-Spine arhitektura je takva da ne možemo da kabliramo međusobno Leaf-Leaf ili Spine-Spine uređaje. Mrežne uređaje konfigurišemo tako da budu ili Leaf ili Spine. Svi krajnji uređaji kao što su serveri su povezani na Leaf uređaje. Olakšicu u kabliranju ukoliko dođe do navedene greške omogućava MCP (Miss Cabling Protocol).

 Kad se kompletan hardver osposobi mreža se kontroliše preko APIC-a (Application Policy Infrastructure Controller). APIC je deo ACI koji služi kao kontroler za upravanje, za praćenje perfomanse mreže, konfigurisanje, da sa sam uređaj bude konfigurisan sa jedne centralne lokacije.

Cisco ACI solucija ide na rešenje da treba da postoje minimum 3 APIC kontrolera. U slučaju 2 APIC kontolera, ako se veza izgubi između kontolera, sekundarni kontoler će tražiti da postane primarni, ne imajući u uvid da je primarni APIC još uvek aktivan, a u slučaju 3 APIC - a, ako želimo da napravimo promenu 2 od 3 APIC - a moraju da se slože za promenu.

Jedna od komponenti koja čini ACI su takozvani EPG (End Point Groups) kontejneri. U ACI ne stavljamo polise na osnovnu IP adrese, već na osnovu kontejnera odnosno EPG. Uređaje smeštamo u određene kontejnere. Uređaji koji se nalaze u istom kontejneru ne moraju da imaju istu masku mreže i ne moraju da pripadaju istom VLAN-u. Takozvani Ednpointi odnosno uređaji koji se nalaze u kontejneru mogu biti definisani prema fizičkom portu, IP adresi, imenu DNS-a i drugo.

Na slici ispod možete videti jedan od načina kako EPG funkcioniše. Prikazan je primer koji pokazuje kako se podela u kontejnere vrši na osnovu funkcionalnosti aplikacije.

aci2.jpg

EPGs

COM – 4T svojim iskustvom i znanjem Vam stoji na raspolaganju da uz zajedničku detaljnu analizu, odaberemo najbolje rešenje za Vaše poslovanje.