Objedinjeno skladište | com4t
Resenja » Data Centri » Objedinjeno skladište

Današnji data centri predstavljaju mesto gde se smeštaju i obrađuju velike količine podataka. Odabir odgovarajućeg data centra danas predstavlja pravi izazov. Veliki broj faktora koji utiču na sam odabir, dizajn i implementaciju počevši od budzeta, zahteva koje treba da pruži, fizičke sigurnosti, kakvi su planovi za budućnost što se tiče samog proširenja poslovanja, ako se poslovanje širi da imate mogućnost da se i sam centar proširi odnosno da je skalabilan.

COM – 4T poseduje potrebno iskustvo i znanje da uz sve potrebne analize Vama pruži odgovarajuće rešenje za Vaše poslovanje.

 

objedinjeno_skladiste.jpg

 

Moderni data centri trebaju da budu pre svega pouzdani, u smislu bezbednosti od požara, otkaza, u slučaju neželjenih klimatskih uslova, fizičke bezbednosti, da imaju backup soluciju u slučaju otkaza kompletnog data centra, UPS u slučaju nestanka struje na lokaciji, da imaju odgovarajući sistem hlađenja.