Privatni i javni sistemi u oblaku | com4t
Resenja » Data Centri » Privatni i javni sistemi u oblaku

Ušteda u implementaciji, jednostavnost u korišćenju i inovativni miks privatnog i javnog data centar okruženja korisnicima pruža mogućnost da osete potpun komfor u realizaciji sopstvenih servisa koji se u njemu nalaze…

Hibridna rešenja data centra, u smislu same infrastrukture gde korisnici delom koriste svoje resurse a delom resurse cloud-a provajdera ili pak rešenja okrenuta kontinuitetu poslovanja gde korisnici za potrebe DR lokacije koriste resurse provajdera, su nešto što je veoma aktuelno  - i sa finansijskog i sa stanovišta same eksploatacije. Izvedba jednog ovakvog okruženja u principu nije komplikovana a zauzvrat nudi sve ono što cloud provajderi u svojim sistemima nude – pouzdanost, skalabilnost i lakoću administracije.

Scale-out režimi gde je moguće koristiti resurse javnog oblaka spram svojih potreba i u izvesnom vremenskom periodu, predstavljaju idealno okruženje za korisnike kojima dodatni resursi nisu neophodni konstantno već samo u određenim vremenskim intervalima. Ovakav način rada smanjuje znatno administrativne i finansijske troškove IT sistema korisnika.