Kritične komunikacije | com4t
Resenja » Kritične komunikacije

Komunikacije u javnim i privatnim sistemima fizičke bezbednosti predstavljaju ključni faktor za uspešno prevazilaženje problema i pronalaženje rešenja u kritičnim situacijama. Komunikacije moraju biti trenutne i pouzdane bez ograničenja na metod i tehnologiju komuniciranja

Mi imamo rešenje za kompletno IP bazirano dispečersko rešenje koje ima mnogo opcija i načina da poveže prave ljude u pravo vreme kada je to najteže. Skalabilan i isplativ način da se obezbedi brza i pouzdana komunkacija bez obzira na uređaj koji imaju – IP telefon, desktop, mobilni, UHF/VHF radio. Možemo vašoj postojećoj komunikacionoj opremi dati interoperabilnost i nove mogućnosti. U osnovi ovog rešenja stoji Cisco IP Interoperability and Collaboration System (IPICS) proizvod koji obezbeđuje sve navedene funkcionalnosti. Detalje o Cisco rešenjima IP komunikacija i interoperabilnosti možete videti ovde.

Službe zadužene za fizičku bezbednost obično trebaju jednostavan uređaj trenutnu govornu komunikaciju kao što je PTT „Push To Talk“ - tradicionalni mehanizam vezan za radio komunikacija koji na pritisak dugmeta omogućava trenutno emitovanje i radio komunikaciju sa korespodentom. Zahvaljujući IP tehnologijama danas imamo mogućnost jednostavne realizacije ovakvog servisa sa postojećim IP telefonima, Wi-Fi telefonima, mobilnim telefonima i radio uređajima.