Kontakt centri | com4t
Resenja » Objedinjene Komunikacije » Kontakt centri

Vaš kontakt centar će najverovatnije biti vaš primarni poslovni komunikacijski kanal, za neke organizacije i jedini. Današnji kontakt centri bazirani na IP protokolu predstavljaju središte za multimedijane komunikacije i interakciju izmedju osoblja, vendora, klijenata i drugih trgovinskih partnera. Oni postaju moćno sredstvo za upravljanje odnosima sa klijentima i pomažu vam da se izdiferencirate u odnosu na konkurenciju na tržištu.

Izbor pravog rešenja za kontakt centar predstavlja kritičan faktor konkurentnosti i produktivnosti mnogih kompanija. Sposobnost da prilagodite vašu strategiju klijentske interakcije i vaše tehnologije komunikacije, predstavlja ključni faktor u utvrdjivanju uspeha i kvaliteta vaših usluga ka klijentima. Mi smo u mogućnosti da to shvatimo bolje od drugih. Naše dugogodišnje iskustvo i stečeno znanje zahvaljujući uspešnim implementacijama kontakt centra, stručnost naših eksperata i naša sposobnost integracije postavljaju nas na jedinstvenu poziciju sa koje možemo da vam pomognemo da kreirate jednu moćnu interakcijsku platformu po meri potreba vašeg poslovanja. Mnoge kompanije ne obezbedjuju potrebnu vidljivost kako bi usvojili zahteve klijenata. Kašnjenje u instalaciji jednog kontakt centra i sa malim brojem agenata može biti uzrok stotina izgubljenih poziva. Poznavanjem relativnih podataka o broju poziva klijenata koji se transferuju interno, saznanje o tome da li se raspolaže dovoljnim resursima u periodima pojačanog saobraćaja i prednosti koje kontakt centar nudi smanjenjem vremena odziva, olakšava usvajanje rešenja koje optimizuje interakciju u firmi i trenutno povezuje klijenta sa odgovarajućim resursom. Pritom se traži pravi kompromis izmedju postizanja rezultata za poboljšanje kvaliteta i smanjenja opterećenja resursa.

Cisco Unified Contact Center Express

Cisco Unified Contact Center Express (UCCX) se lako implementira i koristi, predstavlja veoma sigurno, dostupno, virtuelno i sofisticiarno rešenje za upravljanje interakcijom sa klijentima za do 400 agenata.

UCCX uključuje:

 • Sofisticirano usmeravanje poziva i veliki broj mogućnosti upravljanja kontaktima
 • Integraciju sa e-mail-om, web chat-om i društvenim medijima
 • Automatsku raspodelu poziva uključujući uslovno usmeravanje, pozive na čekanju i obaveštenja o očekivanom vremenu čekanja
 • Integraciju sa presence funkcionalnošću u cilju povećanja zadovoljstva pozivaoca kroz unapredjene performanse  i ekspertize agenata 
 • Optimizaciju rada koja uključuje upravljanje kvalitetom (WM i AQM)
 • Izveštaje rada kontakt centra (historical i real-time), kao i tablu sa fleksibilnim prezentacijskim opcijama koja koristi Cisco Unified Intelligence Center
 • Upravljanje veštinama agenata koji su u pokretu

Cisco Unified Contact Center Enterprise

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE) nudi inteligentno usmeravanje kontakata, obradu poziva, integraciju radnih stanica sa telefonijom i višekanalno upravljanje kontaktima preko IP infrastrukture. Kombinuje funkcionalnost višekanalne automatske raspodele poziva sa IP telefonijom u jednom objedinjenom rešenju.

UCCE omogućuje:

 • Isporuku svakog kontakta odgovarajućem resursu bilo gde u organizaciji
 • Kompletan profil klijenta koristeći contact-related podatke
 • Razvrstavanje klijenata i nadgledanje dostupnosti resursa
 • Usmeravanje na resursa koji na najbolji mogući način odgovara klijentovim potrebama i prilikama
 • Integracija sa presence funkcionalnošću kako bi se povećalo zadovoljstvo pozivaoca poboljsanim agentskim performansama

Sa UCCE - om možete lako da integrišete dolazne i odlazne voice aplikacije sa Internet aplikacijama. Ovo uključuje chat u realnom vremenu, web kolaboraciju, e-mail i društvene medije. Ova integracija pomaže jednom agentu da podrži simultano višestruke interakcije sa klijentima, bez obzira na to koji je kanal komunikacije klijent odabrao.

Svaka interakcija je jedinstvena i može zahtevati individualnu uslugu. Iz ovog razloga, Cisco obezbedjuje rešenje kontakt centra koje upravlja interakcijom sa klijentima baziranom na skoro bilo kojem atributu kontakta.