Video konferencijski sistemi | com4t
Resenja » Objedinjene Komunikacije » Video konferencijski sistemi

Posao zahteva stalnu interakciju izmedju internih resursa, klijenata, partnera i vendora. Osobe sa kojima kompanije rade mogu biti smeštene bilo gde u svetu i često nije moguće sastajati se sa njima uživo. Korišćenjem tehnologija visoke rezolucije moguće je uživati u arhitekturi video konferencije koja nudi novo iskustvo globalne komunikacije. Vizuelna komunikacija je najefikasnije sredstvo interakcije unutar grupe, ili u kontekstu 1 na 1 , nudeći jednostavnu implementaciju i jeftino upravljanje. Telepresence predstavlja savremenu video komunikaciju, produktivno i fascinantno iskustvo koje omogućava okupljanje celog radnog tima. Osvetljenje, TV kamera i mikrofoni, dizajnirani su za jednostavnu i laku upotrebu. Prihvatanje ove nove tehnološke tendencije uključuje nov način rada koji omogućava češću komuniciju, deljenje dokumenata i informacija u realnom vremenu, što za posledicu ima bolje rezulatate i brže odlučivanje koje utiče na produktivnost kompanije.

U globalnom poslovnom svetu veoma je važno da Vaši zaposleni efikasno komuniciraju sa različitih lokacija i vremenskih zona. Vaš cilj je da zadržite troškove telefoniranja i putovanja na niskom nivou, a u isto vreme povećate efikasnost procesa i donošenja odluka. Virtuelni sastanci pomoću video konferencije mogu da poboljšaju efikasnost vaših timova nezavisno od toga koliko su fizički udaljeni. Ova rešenja bi trebalo da budu isplativa,  jednostavna za korišćenje i lako dostupna sa različitih tipova uredjaja. Ukoliko navedeni uslovi ne bi bili ispunjeni Vaši korisnici bi ova rešenja presporo usvajali. Konferencijska rešenja vam mogu pomoći da maksimizujete upotrebu Vaše postojeće tehnologije, poboljšate performanse i smanjite troškove korišćenjem vlastite mrežne infrastrukture i specifičnih aranžmana i dogovora o konektivnosti.

Mogućnosti video konferencije su kompanijama i organizacijama dostupne kao nikada ranije. Prošli su dani lošeg video i audio kvaliteta, prekinutih konekcija ili dugog vremena čekanja. Dostupno i pouzdano video rešenje koje nudimo ispunjava obećanje da ćete Vi sa Vašim kolegama i klijentima biti zajedno u jednoj sobi. To nas je dovelo do kreiranja video rešenja koje se kreće od desktop do mobilnih implementacija, pa sve do kompletnih sobnih sistema i vrhunskih TelePresence rešenja.

 

Cisco rešenja video konferencijskih sistema:

 

Cisco TelePresence Server

 • High-quality, fleksibilan 360p-do-full-HD multiparty video konferencija i kolaboracija
 • Podrška ključnih mogućnosti Cisco Pervasive Conferencing strategije
 • Pomaže korisnicima da pristupe sastancima koristeći Cisco WebEx Meeting Center klijentske ili video konferencijske sisteme
 • Fleksibilne opcije implementacije (šasija ili uredjaj), takodje postoji i opcija virtuelizacije
 • Kompatibilan sa standard-based third-party endpointima za multipoint pozive

Cisco TelePresence Conductor

 • Pojednostavljena teleprezens konferencija
 • Lakše, pametnije i isplativije video konferencijsko iskustvo
 • Raspodela resursa za optimalnu multipoint video konferenciju
 • Podrška za virtuelizaciju konferencije i personalizaciju

Cisco TelePresence Content Server

 • Snima video i prezentacije za live streaming i video na zahtev (VOD) gledanje
 • Kompatibilan sa Cisco TelePresence sistemima ili third-party standards-based video uredjajima
 • Podržava Active Directory autentifikaciju pomoću Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
 • Za bazičan video nudi funkcionalnosti editovanja i deljenja koristeći jednostavan web interfejs
 • Virtuelizovan ili kao fizički uredjaj podržava klastering