ISO / IEC 27001 Konsalting | com4t
Servisi » ISO / IEC 27001 Konsalting

BENEFITI:

 • Realizacija poslovnih ciljeva kroz efikasno upravljanje IT
 • Korišćenje naprednog znanja
 • Ekspertsko savetovanje
 • Optimizacija troškova IT

Opis

Savetovanje u primeni regulativa, mera bezbednosti, projektovanju, izrada specifikacija, rešenja i preporuka, planiranje kapaciteta.
COM-4T pruža konsalting servis koji se zasnivana angažovanju ekspertskih inženjera iz različitih oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Rezultat konsultantskih usluga se ogleda kroz:

 • Primenu regulativa
 • Usaglašavanje sa zahtevima međunarodnih standarda
 • Projektovanje
 • Izradu tehničkih zahteva i specifikacija
 • Planiranje kapaciteta
 • Planiranje resursa
 • Unapređenje procesa i aktivnosti u okviru informacionog sistema

COM-4T Vam pruža konsultantske usluge u oblasti osnovnih infrastruktunih funkcija IP mreže u cilju optimizacije i poboljšanja efikasnosti funkcionisanja osnove Vašeg informacionog Sistema. Takođe, u cilju planiranja, unapređenja funkcionalnosti i identifikaciju potencijalnih problema u radu Vašeg data centra, sa posebnim osvrtom na efikasnije korišćenje resursa, bezbednost, redudantnost i povećanje pouzdanosti. Naš tim sertifikovanih inženjera iz oblasti objedinjenih komunikacija pruža korisnicima savetovanje i pomoć, u oblasti IP baziranih Sistema koji omogućavaju realizaciju aktuelnih multimedijalnih servisa  (govorna komunikacija, prenos podataka , slike i videa, aplikacija…). Ovom uslugom se ostvaruje unapređenje poslovne komunikacije i dugoročno redukovanje troškova.

COM-4T Vam pruža konsalting usluge u oblasti fizičke bezbednosti, sa posebnim akcentom na politike, procedure i alate za sprečavanje neovlašćenog pristupa opremi, postrojenjima i objektima. Angažovanjem COM-4T stručnjaka dobijate predloge za unapređenje postojećih sistema video nadzora i kontrole pristupa, kao i savetovanje u cilju izbora pravog tehničkog rešenja fizičke bezbednosti.

ISO/IEC 27001 KONSALTING

Posebanu pažnju COM-4T  posvećuje bezbednošću informacionih Sistema. Stručan tim COM-4T inženjera Vam pruža konsalting usluge u vezi sa tehničkim i organizacionim kontrolama bezbednosti IS.  COM-4T pruža konsalting usluge u implementaciji međunarodnog standarda ISO/IEC 27001, koji predstavlja priznatu normu najbolje prakse sveobuhvatnog skupa bezbednosnih mera informacionog sistema.

Većina organizacija u današnje vreme deli svoje informacije primenom modernih informacionih tehnologija. Bezbednost informacija je od najveće je važnosti u eri dramatičnog rasta komercijalnih i državnih kompjuterskih mreža i razvoja Internet ekonomije i elektronskog poslovanja uopšte. Neraskidivi izazovi bezbednosti imaju najviši prioritet u svakoj organizaciji koja koristi informacione tehnologije.

Jedan od ključnih problema sa kojima se rukovodstva organizacija susreću je da za potpunu informacionu bezbednost nije dovoljno samo pribaviti i implementirati odgovarajuće tehničke sisteme zaštite. Bez odgovarajuće implementacije Sistema menadžmenta bezbednošću informacija, koji podrazumeva ne samo tehničke, već i organizaciono- upravljačke mere zaštite, postoje dobri preduslovi da su troškovi za IT bezbednost promašena investicija. Danas je već opšte prihvaćeno stanovište da je IT bezbednost manje tehničko, a više organizaciono i upravljačko pitanje.

Sistem menadžmenta bezbednošću informacija je sistemski pristup upravljanju informacionim resursima radi njihove bezbednosti u pogledu poverljivosti, dostupnosti i celovitosti. Bezbednost informacija uključuje znatno više aspekata nego što su zaštitne barijere (firewalls) ili potpisivanje ugovora sa nekom  firmom za bezbednost. To je složen sklop aktivnosti i mera, visoko integrisanih u poslovno okruženje i poslovne ciljeve, kako bi svaki elemenat poslovnog sistema imao optimalan nivo zaštite. Standard ISO/IEC 27001 sadrži 114 kontrolnih bezbednosnih mera. To je visoko koordiniran mehanizam upravljanja sopstvenom imovinom podjednako okrenut kako okruženju, tako i pretnjama iznutra. Takođe, ovaj sistem mora da uključuje i odgovarajući metod evaluacije, samozaštite i dokumentovanosti, kao i procesa stalnog unapređenja i revizije.

 

 

info [at] com-4t.rs ( Kontaktirajte nas za ovaj servis)