Sistem menadžmenta kontinuiteta poslovanja | com4t
Servisi » Sistem menadžmenta kontinuiteta poslovanja

BENEFITI:

  • Zaštita od incidenata
  • Smanjivanje verovatnoće pojavljivanja incidenata
  • Zaštita imovine i profita u slučaju incidenta
  • Potpuno osiguranje kontinuiteta poslovanja
  • Oporavak u slučaju incidenata
  • Ujedno predstavlja i dobru praksu za implementaciju GDPR-a
 

Opis

 
Incidenti predstavljaju normalnu stvar u današnjem poslovanju. Tehnološki incidenti, ugrožavanje životne sredine, razne prirodne katastrofe. Ono što je danas neophodno je njima upravljati i samim tim drastično smanjiti verovatnoću pojavljivanja, ali i ublažiti posledice ukoliko do samog incidenta dođe.
 
Prema ISO 22301:2014, incident je situacija koja predstavlja poremećaj, gubitak, vanrednu situaciju ili krizu, ili može dovesti do njih. Praktično, incident znači situaciju koja može da prekine ili ugrozi svakodnevno poslovanje preduzeća. Analogno, kontinuitet poslovanja (business continuity) definiše se kao sposobnost organizacije da nastavi isporuku proizvoda (ili usluga) na prihvatljivom, prethodno definisanom nivou, nakon incidenta koji izaziva poremećaj. U celu priču, implementacijom odgovarajućeg ISO standarda uključuje se BCMS (business continuity management system) sistem kojim se, kroz PDCA (Plan-Do-Check-Act) ciklus i druge metode, uspostavlja, primenjuje, funkcioniše, prati, preispituje, održava i poboljšava kontinuitet poslovanja.
 
Gde ćete vi biti kada dođe do incidenta? Ovo je pitanje koje može da se postavi svakom zaposlenom u svakoj organizaciji. Ukoliko se odlučite da naši eksperti kroz konsultatnske usluge za implementaciju ISO 22301:2014 budu ti koji će vašu organizaciju da vode ka uspešnoj sertifikaciji BCMS, dobićete odgovor na to pitanje. Izuzev toga, kontinuitet poslovanja biće integralni deo vaše organizacije i ostalih sistema menadžmenta koje već imate implementirane.
 
Statistika kaže da se 40% preduzeća koja dožive teške incidente ugasi u roku od 5 godina. BCMS garantuje da se to neće desiti, s tim u vezi, ukoliko su incidenti sastavni deo vašeg poslovanja, ne oklevajte, pozovite nas, a mi ćemo vam pripremiti adekvatnu ponudu, krojenu isključivo za Vašu kompaniju.

info [at] com-4t.rs ( Kontaktirajte nas za ovaj servis)