Tehnička procena infrastrukture | com4t
Servisi » Tehnička procena infrastrukture

Infrastruktura koja podržava poslovanje mora funkcionalno zadovoljiti sve zahteve koji se postavljaju u sadašnjem i budućem vremenu. Ovo je težak zadatak koji organizacije i IT odeljenja moraju pravovremeno rešiti da bi njihova organizacija mogla odgovoriti poslovnim izazovima sa kojim se svakodnevno suocavaju.

COM-4T proces tehničke procene infrastrukture deterministički određuje i ocenjuje da li korisnikova infrastruktura ispunjava funkcionalne zahteve poslovanja.

COM-4T nudi iskustvo i potrebno znanje čime pomaže korisnicima da kroz detaljan izveštaj sagledaju osobine svoje infrastrukture u sledećim oblastima

  • IP  povezanost, protokoli rutiranja i komutacije IP paketa
  • Analiza bežičnih mreža – analiza kvaliteta i pouzdanosti signala, pokrivenost signalom i kapacitet mreže
  • Aplikacije – da li i kako infrastruktura odgovara zahtevima specifičnih poslovnih aplikacija?
  • Kapacitet – da li i kako kapaciteti postojećih mrežnih, računarskih ili skladišnih resursa odgovaraju potrebama organizacije?
  • Visoka dostupnost – da li postoje i kakvi su redundatni mrežni putevi, redundatni  čvorovi za procesiranje podataka ili upravljanje skladišnim prostorima
  • Upravljanje  - koje i kakve tehnologije se koriste za upravljanje infrastrukturom organizacije

COM – 4T posle odađene analize predstavlja Vam detaljan predlog rešenja kompletne infrastrukture.